onze visie 

De Schatkist (27 van 54).png

onze visie

Ervaringsgericht onderwijs

Groene school 

Kwaliteitsvol onderwijs op maat

Bewegend leren

Samenwerking met ouders en externe partners

De groene omgeving van onze speelweide, dierenaaiweide, buitenklas en moestuin geven de kinderen de kans om kennis te maken met de natuur, duurzaamheid en milieu op een speelse manier. De komende jaren zetten we met dank aan ouders en sympathisanten in op het realiseren van een groene speelplaats. 
We kiezen bewust voor gemengde leeftijdsgroepen. Op die manier kan er gemakkelijk naar boven en onder toe gedifferentieerd worden.  De leerlingen zitten twee jaar bij dezelfde juf of meester waardoor er een hechte vertrouwensband groeit. 
Bewegen vinden we belangrijk. Hiertoe zetten we maximaal in op buitenleren en experimenteren. Bovendien sporten de leerlingen 2 keer per week in onze turnzaal. Vanaf de derde kleuterklas gaan klassen gaan zwemmen in kleine intensief begeleide groepjes. Verder kunnen ze iedere speeltijd genieten van de gevarieerde beweegkansen die onze groene ruimte hen biedt.
In het ervaringsgericht onderwijs staat de relatie tussen de leerkracht en de leerling centraal.  Het is belangrijk dat elk kind zich goed voelt in de klas en zich betrokken voelt. Kinderen leren door ervaring op te doen, te ontdekken en te experimenteren binnen hun leefwereld. De leerkracht moet gevoelig zijn voor de interesses, talenten en noden van een kind om dit te kunnen realiseren.
Als schoolteam omarmen we ieder gezin. Ouders zijn een onmisbare schakel voor de schoolloopbaan van hun kind.  Als Zeelse school willen wij nauw samenwerken met Zeelse partners uit verschillende sectoren om samen een optimale leer-en leefomgeving te creëren voor onze kinderen.