De Schatkist (50 van 54).jpg

Wat doet een schoolraad?

gEEft ADVIES AAN DE DIRECTEUR INZAKE:

De algemene organisatie van de school, de werving van leerlingen of cursisten,
de organisatie van buitenschoolse activiteiten, het schoolbudget, het schoolwerkplan.

Geeft advies aan de raad van bestuur en de algemeen directeur inzake:

De toewijzing van het mandaat van directeur, de programmatie van het studieaanbod, de schoolinfrastructuur, de organisatie van het leerlingenvervoer.

Overlegt met DE DIRECTEUR INZAKE:

Het vastleggen van de criteria voor de aanwending van het lestijdenpakket, de organisatie van de niet-lesgebonden opdrachten, welzijn en veiligheid op de school, het schoolreglement.

Wie zetelt er in onze schoolraad?

VAN de leerkrachten

Jolien De Smet

Anja Carnoy 

Keshia Witman

VAN DE OUDERS

Houssam Aldeen

VAN DE sociaal-economische milieus

Tessa Moens (brugfiguur)

Vehent Ingrid 

Contact

GO! basisschool De Schatkist       

Alois de Beulelaan 17

9240 Zele

       052/44 54 78

       secretariaat@de-schatkist.be

       directie@de-schatkist.be

Schooluren

Ma    08u30 - 15u25

Din    08u30 - 15u25

Woe  08u30 - 12u05 

Don   08u30 - 15u25

Vrij     08u30 - 15u25